Eerste ALV Buurtschap De Vallei levert veel enthousiaste bewoners op!

Deze eerste ALV stond helemaal in het teken van informatie verstrekken over het buurtschap; wat is een buurtschap, wat kun je er als bewoner mee, hoe is het buurtschap georganiseerd, wat is een buurtkavel en wat kan daar allemaal ontwikkeld worden, hoe werkt de contributie en het lidmaatschap etc. Ook signalen over afval, speelplekken, veiligheid en prullenbakken werden deze avond besproken.

Nieuw buurtschap, nieuw bestuur
Het interim bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en Ymere vertelden over de stand van een aantal praktische zaken. Zo hebben zich inmiddels al 87 leden aangemeld waarvan 15 mensen aangaven zich te willen inzetten voor het buurtschap; een geweldig resultaat. Hopelijk komt hieruit een bestuur voordracht die in een volgende ALV kan worden bekrachtigd. Het is nu aan de bewoners van De Vallei zelf om onder begeleiding van gemeente en Ymere verder invulling te geven aan ‘hun buurtschap’.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Twee bestuursleden van andere buurtschappen gaven een helder en eerlijk beeld over hun taken. Hun belangrijkste motivatie is om samen met andere buurtbewoners hun woonomgeving nog mooier te maken en verbinding te hebben met de andere wijkbewoners. Zo werden mooie initiatieven benoemd als een buurtschuur, tiny forest, Halloween- en Sinterklaasfeestjes maar ook een AED en hanging baskets in de wijk.

Enthousiast geworden? Meld je aan!
Het zou natuurlijk geweldig zijn als alle buurtbewoners uit De Vallei zich aanmelden bij het buurtschap. Via buurtschapdevalleinobelhorst@almere.nl  kun je het aanmeldformulier gemakkelijk opvragen. Maar ook met andere vragen of ideeën kun je via dit mailadres terecht.

 

Nieuwsbrief

Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

Heb je vragen? Neem contact op met Jolly, bel 06-52 78 62 04 of mail naar jolly@nobelhorst.nl