De buurtschuur van Buurtschap Zuid: een functie voor het hele buurtschap

Er wordt druk gebouwd op de buurtkavel van Buurtschap Zuid. Naar verwachting staat hier in december een nieuwe buurtschuur. ‘We hebben verschillende ideeën gehad over wat er op de buurtkavel kon komen, maar uiteindelijk kwam toch naar voren dat er behoefte was aan een gebouwtje.’ De leden van de werkgroepen bebouwing en groen vertellen hoe ze tot de huidige invulling van de buurtkavel in Buurtschap Zuid zijn gekomen.

Behoefte aan een gebouwtje
Anko: ‘Het proces begon zo’n 4 jaar geleden. De kwartiermakers van de gemeente en Nobelhorst vof namen het initiatief voor een bijeenkomst in de buurtschuur van Buurtschap Midden. Daar zijn we gestart met nadenken over de invulling van de buurtkavel. Eerst zijn we helemaal los gegaan! Er komt nu een buurtschuur, maar het kon echt van alles worden. Zo hebben we nagedacht over een zwembad of fontein. Maar de conclusie was uiteindelijk toch dat er behoefte was aan een gebouwtje waar je elkaar kan ontmoeten.’

Een functie voor het hele buurtschap
Paula: ‘Mede doordat de buurtkavel midden in een buurtje ligt, zijn alle bewoners van Buurtschap Zuid consequent geïnformeerd. Bijvoorbeeld over de laatste stand van zaken en welke financiële gevolgen bepaalde keuzes hadden. Ook zijn we ontzettend zorgvuldig geweest met het betrekken van de directe buurtbewoners. Anko en Edwin hebben verschillende inspreekavonden georganiseerd om twijfels en zorgen van omwonenden weg te nemen. Er is gekeken naar de gevolgen voor wat betreft geluidsoverlast, maar ook zonlicht. We hebben ons best gedaan om naar iedereen te luisteren en de zorgen weg te nemen. Je moet rekening houden met elkaar, daar is iedereen het over eens.’

Naast de inspreekavonden zijn er verschillende brainstormsessies georganiseerd met de buurtbewoners. Paula: ‘Er werden geeltjes geplakt met wensen waar de buurtkavel aan moest voldoen. Wat als allerbelangrijkste naar voren kwam is dat de buurtkavel een functie moet hebben voor het hele buurtschap. Ook zaken als geen kampvuren, zicht op de toekomstige speeltuin, makkelijk in onderhoud en niet te huren voor privé feestjes kwam naar voren. Dit hebben we verwerkt tot randvoorwaarden.’

De buurtschuur
Het idee van de buurtschuur is door de werkgroep bebouwing verder uitgewerkt. ‘Maar er is ook naar andere ideeën gekeken. Zo hebben we de mogelijkheden van een hobbithuis uit Amerika onderzocht. Uiteindelijk hebben de leden van het buurtschap gekozen voor een buurtschuur.’ vertelt Anko.

Edwin: ‘Er staat natuurlijk al een buurtschuur in Buurtschap Midden. Maar onze buurtschuur komt op een totaal andere plek. We kunnen de twee buurtschuren optimaal benutten, door een samenwerking met Buurtschap Midden aan te gaan en functies te verdelen. Zo hebben we bijvoorbeeld in het ontwerp gekozen voor een soort broertje of zusje. Tijdens een van de live avonden hebben we gekeken welke kleur de schuur moest krijgen. Deze konden we echt in het ontwerp aanpassen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de kleur rood. We hebben verder nooit discussie gehad over de belettering in het dak. Zo horen de buurtschuren een beetje bij elkaar en is er herkenning. Het zou zomaar kunnen dat het Buurtschap Noord iets ontwikkeld waar weer andere functies ondergebracht kunnen worden. Je zoekt toch de verbroedering op.’

De prachtige illustraties van de buurtkavel en de buurtschuur zijn gemaakt door buurtbewoner Edwin Vermij.

Nieuwsbrief

Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

Heb je vragen? Neem contact op met Jolly, bel 06-52 78 62 04 of mail naar jolly@nobelhorst.nl